Barion Pixel

Adatvédelem

Általános fogalmak

Mi az a személyes adat?

Minden olyan adat, ami konkrét személlyel kapcsolatba hozható és róla elárul valamit, az személyes adatnak minősül. Személyes adat a név, lakcím, születési idő, telefonszám, de ilyen lehet a szakképzettségre, a sportteljesítményre, érdeklődési körre, vagyoni helyzetre, vásárlási szokásokra vonatkozó adat is.

Mi az a különleges adat?

A különleges adat az, ami a faji eredetre, nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozásra, politikai véleményre, vallási, vagy más világnézeti meggyőződésre, egészségi állapotra, kórós szenvedélyre, szexuális életre vonatkozik, illetve ide tartozik a bűnügyi személyes adat is. Különleges adatot tartalmaz például egy erkölcsi bizonyítvány, vagy egy orvosi lelet.

A törvény a különleges adatokat kiemelt védelemben részesíti.

Miért kell védeni személyes adatainkat?

A személy azonosítására alkalmas adatok birtokában bárki, aki azokhoz hozzáfér, képet alkothat az adott személyről anélkül, hogy őt ismerné személyesen. Megismerheti személyes tulajdonságait, magánélete tényeit, felfogását, vagyoni helyzetét, betegségét, s ezekből következtetést vonhat le, sőt, különböző módokon vissza is élhet vele. A védelem azért szükséges, hogy csak azok férhessenek hozzá egy adott ember személyes adataihoz, akik a törvény alapján jogosultak erre, illetve akinek az adott személy hozzájárulást ad.

Statisztikai célokra, illetve kutatásra felhasználhatóak az adataink a hozzájárulásunk nélkül?

A személyi jegyektől megfosztott adatokra már nem terjed ki a védelem, hiszen amennyiben nem köthető az egy adott személyhez, akkor az illetőnek nem is okozhat hátrányt. Így a személy azonosítására nem alkalmas adatokat statisztikai vagy kutatási célokra fel lehet használni az adott személy hozzájárulása nélkül is.

Milyen eljárásokat foglal magában az adatkezelés?

Az adatkezelés az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így az adat felvételétől, annak felhasználásán át egészen az adatok törléséig adatkezelésről beszélünk. Ide tartozik egy adat leírása, fénykép készítése, online űrlapon történő adatfelvétel, vagy ujjlenyomat rögzítése.

Ki az adatkezelő?

Az a természetes személy, vagy szervezet, aki, vagy amely az adatkezelés célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza, adatkezelőnek minősül. Egy adatbázist több adatkezelő közösen is kezelhet.

Ki az adatfeldolgozó?

Az adatfeldolgozó kizárólag az adatkezelő megbízásából kezel személyes adatokat. Az adatfeldolgozó általában a vállalkozáson kívüli harmadik fél. Az adatfeldolgozó kizárólag az adatkezelő utasításainak megfelelően kezeli az adatokat, segíti az adatkezelőt a kötelezettségeinek teljesítésében.

Adatfeldolgozó lehet például egy honlaphoz kapcsolódóan a tárhelyszolgáltató, aki az adatkezelő által felvett személyes adatokat (a webáruház honlapján regisztráló személyek adatait) tárolja. Adatfeldolgozásnak minősül továbbá az adattárolás, a bérszámfejtés, az e-mail hoszting, IT szolgáltatások igénybevétele.

Melyek az adatkezelés legfőbb alapelvei?

 • célhoz kötöttség elve: személyes adatot csak előre meghatározott célból lehet kezelni
 • adat takarékosság és alapértelmezett adatvédelem elve: csak a cél megvalósításához feltétlenül szükséges mértékben
 • korlátozott tárolhatóság elve: csak a cél megvalósulásáig
 • tisztesség elve: az adatkezelésnek meg kell felelnie a tisztesség követelményének
 • megfelelő jogalap elve: jogszerűnek kell lennie
 • pontosság elve: a kezelt adatoknak pontosaknak és hiánytalanoknak kell lennie
 • előzetes tájékoztatás elve: az adatkezelés csak közérthető, részletes, teljes és könnyen hozzáférhető, előzetes tájékoztatáson kell alapulnia
 • az érintettek jogai: tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, tiltakozhat adatai kezelése ellen, kérheti azok törlését, helyesbítését és zárolását.

Mi az adatvédelmi incidens?

Bármilyen esemény, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi (pl. egy személyes adatokat tartalmazó adathordozó elvesztése, rossz címzettnek küldött e-mail stb.). Az adatvédelmi incidenst haladéktalanul (legkésőbb 72 órával a tudomásszerzést követően) be kell jelenteni az adatvédelmi hatóságnál, nyilván kell tartani, és ha valószínűsíthetően magas kockázattal jár, akkor az érintettet is tájékoztatni kell.

 

Hogyan kerülhetnek az adataid a drinkIt cards-hoz?

Regisztráció a weboldalon

Ha nem szeretnéd adataidat minden megrendelés alkalmával újra és újra begépelni, regisztrálhatsz a weboldalon. A regisztráció során a nevedet és az e-mail címedet kérjük el első körben. A későbbiekben, ha belépsz a személyes fiókodba, és belépve adod le a rendelésed, a rendszerünk a későbbiekben automatikusan hozzárendeli a számlázási és szállítási adatokat. A fiókod jelszóval védett, a jelszót te adhatod meg, és senki más nem férhet hozzá, így a fiókodban tárolt adataidhoz sem fér hozzá illetéktelen személy.

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése valamint szerződés teljesítése

Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, cég, szállítási cím, átvevő neve, e-mail cím, telefonszám

Az adatok törlésének határideje: a vásárlástól számított 5 illetve 8 év

Amennyiben nem regisztrálsz az oldalon, akkor is tudsz vásárolni, de abban esetben minden rendeléskor újra és újra ki kell töltened a szállítási és számlázási adatokat.

 

Megrendelés a weboldalon

Amikor megrendelést adsz le a weboldalon, nekünk két fontos feladatunk van. Egyrészt a törvény kötelez rá bennünket, hogy számlát állítsunk ki a megrendelésedről, ezért elkérjük a számla kiállításához elengedhetetlenül szükséges számlázási adataidat.

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése

Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, cég, számlázási cím, e-mail cím, telefonszám

Az adatok törlésének határideje: vásárlástól számított 8 év

Amennyiben nem adod meg a számla kiállításához szükséges adatokat, nem tudjuk teljesíteni a rendelésed.

A másik fontos feladatunk a megrendeléseddel kapcsolatban, hogy ki tudjuk küldeni neked a megrendelt termékeket egy futárcég segítségével, és értesíteni tudjunk téged a rendeléseddel kapcsolatban.

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése

Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, cég, szállítási cím, átvevő neve, e-mail cím, telefonszám

Az adatok törlésének határideje: a vásárlástól számított 5 év

Amennyiben nem adod meg a szállításhoz szükséges adatokat, nem tudjuk teljesíteni a rendelésed.

Amennyiben a rendelésedet bankkártyával szeretnéd kifizetni, a weboldalon található számlaszámra történő utalással teheted meg. Ezeket mind a Bank, mind mi bizalmasan kezeljük.

   

Böngészés a weboldalon

Amikor a https://drinkitcards.hu weboldalon böngészel, a honlap egy rövid szöveges file-t (a továbbiakban Süti) tárol el az általad használt eszközön, ami ártalmatlan az eszközre nézve, viszont megkönnyíti a böngészést az oldalunkon. A Sütik többfélék lehetnek, egy részük a weboldalunkon használt beállításaidat (pl. azonosító) jegyzi meg, hogy a következő alkalommal könnyebben elérd, egy másik részük a gyorsabb keresést biztosítja, egy részük pedig arra szolgál, hogy olyan reklámokat kaphass tőlünk, amik megfelelnek az érdeklődésednek.

Ha nem szeretnél Sütit kapni, a böngészőben le tudod tiltani a Sütik használatát, és törölheted a honlapunkhoz kapcsolódó Sütiket.

A Sütikkel kapcsolatban bővebb információt találsz a Cookie policy oldalunkon.

Mely adataidat kezeljük, milyen célból és mi az adatkezelés jogalapja?

Adatkezelésünk a kifejezett, tájékoztatás birtokában tett, önkéntes hozzájárulásodon, bizonyos esetekben pedig jogi kötelezettség, vagy szerződés teljesítésén alapszik. A hozzájárulást mindaddig folyamatosnak tekintjük, amíg azzal ellentétesen nem rendelkezel. A hozzájárulás a https://drinkitcards.hu oldalon szereplő (e-mail cím, postai cím) elérhetőségek bármelyikén visszavonható.

A következő táblázatban összefoglalva láthatod, mely személyes adatodat és milyen célból kezeljük.

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Felhasználói név

Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.

Jelszó

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

Vezeték-és keresztnév

A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

E-mail cím

Kapcsolattartás.

Telefonszám

Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Szállítási név és cím

A házhoz szállítás lehetővé tétele.

A vásárlás/regisztráció időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A vásárlás/regisztráció kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

Képfelvétel áruházainkban történő látogatás során

Személy- és vagyonbiztonság

 

Arról, hogy konkrét személyes adataidat milyen célból és meddig kezeljük, bővebb tájékoztatást a „Hogyan kerülhetnek az adataid drinkIT-hez?” kérdésnél olvashatsz.

 

Kik férhetnek hozzá az általad megadott személyes adatokhoz?

Annak érdekében, hogy a vásárlásoddal kapcsolatban teljeskörű kiszolgálást tudjunk neked biztosítani, bizonyos szolgáltatásokra külső partnercégekkel dolgozunk együtt, akik hozzáférhetnek a munkájuk során a személyes adataidhoz. A közreműködő adatfeldolgozók és közös adatkezelők a személyes adataidat csak a legszükségesebb mértékben és ideig használják, és minden esetben csak az uniós és hazai adatvédelmi szabályok betartásával. Az alábbi adatfeldolgozókkal és közös adatkezelőkkel dolgozunk együtt:

Cégnév

Székhely

Tevékenység

Szerepkör

Shopmasters-Informatika Kft.

2200 Monor, Ady Endre u. 24.

Webshop host

adatfeldolgozó

 

A közös adatkezelőkön és adatfeldolgozókon kívül személyes adataidat csak abban az esetben osztjuk meg más szervvel, amennyiben jogszabály, vagy közhatalmi szerv kötelez bennünket rá, illetve amennyiben az igazságszolgáltatás érvényesülése megköveteli. Ez magában foglalja ahhoz való jogunkat, hogy bűncselekmény (pl. csalás) megelőzése érdekében, jogaink megvédése érdekében osszuk meg személyes adataidat más szervekkel, szervezetekkel.

 

Milyen jogaid vannak a személyes adataiddal kapcsolatban?

Tájékoztatáshoz való jog

Mielőtt bármilyen személyes adatot megadnál nekünk, azoknak a kezeléséről a www.drinkitcards.hu/adatvedelem oldalon tájékozódhatsz.

A hozzájáruláson alapuló adatszolgáltatás előtt minden esetben lehetőséget adunk a számodra, hogy a vonatkozó adatkezelési alapelveinket elolvasd, és az alapján hozzájárulj az adatkezeléshez.

Amennyiben bármilyen kérdésed felmerül a személyes adataid kezelésével kapcsolatban, arra kérünk, fordulj hozzánk bátran, és segíteni fogunk neked a kérdéseid megválaszolásával.

Hozzáféréshez való jog

Bármikor tájékozódhatsz arról, hogy kezeljük-e valamely személyes adatodat. Amennyiben kezeljük, akkor jogosult vagy a következő információkhoz hozzáférni: a személyes adatok másolata, az adatkezelés céljai, az adatok kategóriái, az esetleges automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok, az esetleges forrással kapcsolatos adatok, az esetleges címzettek köre, az esetleges harmadik országba történő továbbítással kapcsolatos információk, garanciák, a tárolás időtartama, az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid és a hatósághoz fordulás joga.

Helyesbítés joga

Amennyiben úgy látod, hogy az általunk kezelt személyes adataid nem felelnek meg a valóságnak, hiányosak vagy pontatlanok, bármikor kérheted azok helyesbítését vagy kiegészítését.

Törléshez való jog

Amennyiben az alábbiak közül bármelyik indok fennáll, kérésedre késedelem nélkül töröljük személyes adataidat:

 • ha azokra már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtöttük vagy kezeltük
 • ha visszavonod a hozzájárulásodat, ami az adatkezelés jogalapját biztosította, és nincs más érvényes jogalap
 • ha tiltakozol az adatkezelés ellen, és nincs az adatkezelésnek egyéb, elsőbbséget élvező jogszerű oka
 • ha jogellenesen kezeljük a személyes adataidat
 • ha a személyes adataidat uniós vagy tagállami jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

Törlés nem kérhető, amennyiben az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához, jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, népegészségügyi területen közérdekből, tudományos és történelmi kutatási célból történő közérdekű archiválás vagy jogi igények érvényesítéséhez szükséges.

Elfeledtetéshez való jog

Amennyiben az általunk kezelt személyes adat nyilvánosságra kerül, és törölnünk kell, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembe vételével észszerűen elvárható lépéseket teszünk annak érdekében, hogy tájékoztassuk a többi adatkezelőt az érintett linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Amennyiben az alábbiak közül bármelyik fennáll, kérésedre korlátozzuk az adatkezelést:

 • ha vitatod a személyes adatok pontosságát
 • ha az adatkezelés jogellenes, és ellenzed az adatok törlését
 • ha nekünk már nincs szükségünk az adatokra, de te a saját jogi igényeid előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényled
 • ha tiltakoztál az adatkezelés ellen, és mi éppen a jogos indokok mérlegelését végezzük

Adathordozáshoz való jog

Jogod van ahhoz, hogy az általunk kezelt személyes adataidat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, hogy azokat más adatkezelőnek továbbítani tudd.

Tiltakozáshoz való jog

Bármikor tiltakozhatsz személyes adataidnak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást.

Amennyiben tiltakozol, a személyes adataidat nem kezelhetjük tovább, kivéve ha az adatkezelésre van olyan indok, ami elsőbbséget élvez az érdekeiddel, jogaiddal és szabadságaiddal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A közvetlen ügyfélszerzést célzó (reklám) adatkezelés és az ehhez kapcsolódó profilalkotás ellen tiltakozhatsz. Ilyen esetben adataidat nem kezeljük tovább.

Automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás esetén kérheted, hogy ne terjedjen ki rád az automatizált döntéshozatal vagy a profilalkotáson alapuló döntés hatálya, ami rád nézve joghatással járna, vagy téged jelentős mértékben érintene.

Visszavonás joga

A korábban adott hozzájárulásod bármikor, a https://drinkitcards.hu oldalon szereplő (e-mail cím, postai cím) elérhetőségek bármelyikén visszavonhatod.

 

Hogyan valósul meg az adatkezelés biztonsága?

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelés során megőrizzük

 • a titkosságot: megvédjük az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédjük az információnak és a feldolgozás módszerének pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodunk arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Számítógépes biztonsági eszközöket használunk (tűzfalak, titkosítás- SSL használata), valamint az adatok továbbítása esetén is védjük adataidat a megfelelő berendezésekkel, szoftverekkel.

 

Milyen jogorvoslati lehetőségeid vannak a kezelt adataiddal kapcsolatban?

Az adatkezelésről bármikor felvilágosítást kérhetsz a drinkIT adatvédelmi felelősétől, valamint bármikor kezdeményezheted – korlátozás és indoklás nélkül – adataid helyesbítését, regisztrációd törlését vagy módosítását, a https://drinkitcards.hu oldalon szereplő elérhetőségek bármelyikén.

Adataid kezelésével kapcsolatos panaszaiddal a belső adatvédelmi flelősünkhöz fordulhatsz, valamint panaszodat benyújthatod a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Jogaid megsértése esetén az adatkezelő ellen (választásod szerint az alperes székhelye vagy a lakóhelyed szerint illetékes) bírósághoz fordulhatsz.

 • drinkIT adatvédelmi felelőse:

Krizsán Gergő: info@drinkitcards.hu

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím: Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, H-1125 Budapest, Hungary

tel. +36 1 3911 400

e-mail: peterfalvi.attila@naih.hu

Weboldal: http://www.naih.hu/

 

Mit tegyek, ha további információra van szükségem?

Tájékozódhatsz a https://drinkitcards.hu internetes oldalon fellelhető adatvédelmi szabályzatból, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekből, így elsősorban a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, illetve tájékoztatást kérhetsz a https://drinkitcards.hu oldalon szereplő bármely elérhetőségünkön.

 


A webshop a látogatottsági forgalom méréséhez a webshop saját adatbázisában tárolt, harmadik fél bevonása nélkül készített és harmadik félnek át nem adott, aggregált statisztikai adatokat gyűjt, mely adatok a szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése miatt szükségesek. Az aggregált statisztikai adatok gyűjtéséhez csak abban az esetben használunk egy darab, cmitvisitor nevű 12 hónap lejáratú cookie-t, amennyiben ehhez a felhasználó előzetesen hozzájárult. A cookie használata pontosabb méréseket tesz lehetővé.